Laatste update 24-03-2018

Privacybeleid
Pronto-Print respecteert de privacy van al haar klanten, prospects en gebruikers van haar website.
Pronto-Print zorgt er daarom voor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. We vinden het dan ook belangrijk dat u weet wat er met uw gegevens gebeurt.

Welke gegevens worden door ons verwerkt?
Pronto-Print verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Bezoekadres
  • Postadres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, zowel in correspondentie als telefonisch
  • Overige persoonsgegevens in digitale bestanden die u aanlevert ten behoeve van de uitvoering van uw opdracht

Waarom heeft Pronto-Print bovenstaande gegevens nodig?
Pronto-Print verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om telefonisch, per email of per brief contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening correct uit te kunnen voeren

Tenzij schriftelijk anders met u is overeengekomen (zie verwerkersovereenkomst) gebruikt Pronto-Print de gegevens voor geen andere doeleinden dan bovenstaand vermeld.

Hoe lang worden bovenstaande gegevens bewaard?
Pronto-Print bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Worden gegevens met andere, derde partijen gedeeld?
Gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pronto-print.nl Binnen vier weken reageren wij op uw verzoek.

Beveiliging
Pronto-Print neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heeft u de indruk dat wij uw gegevens niet goed beveiligd hebben? Of meent u dat er sprake is van misbruik? Neem dan contact met ons op via info@pronto-print.nl.

Cookies
Pronto-Print maakt GEEN gebruik van functionele, analytische en/of tracking cookies op haar website.

Verwerkersovereenkomst
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, ook wel bekend General Data Protection Regulation (GDPR).
Om aan de AVG te voldoen moeten bedrijven aantonen dat de juiste technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens te beschermen.
Als u Pronto-Print inschakelt om persoonsgegevens voor u te verwerken (zoals een adressenbestand voor een mailing), moet u een verwerkersovereenkomst met Pronto-Print afsluiten. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt welke maatregelen worden genomen om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen.

Een standaard verwerkingsovereenkomst met Pronto-Print kunt hier downloaden.

VERWERKINGSOVEREENKOMST